«پیرو انتشار برخی اخبار در رسانه های داخلی و بیگانه درباره برکناری معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات به دلیل شنود دفتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس، یک منبع آگاه ضمن تکذیب این موضوع، تغییر معاونت و مدیرکل وزارت اطلاعات را مربوط به چند ماه پیش دانست. »

به گزارش ا فکارنیوز ، این مقام آگاه گفت: تفسیر و تحریف بیانیه آقای مطهری توسط رسانه ها موجب شده است که این گمانه نادرست در جامعه پخش شود که تغییر معاون و مدیرکل مربوطه وزارت اطلاعات ناشی از شکایت وی به دلیل شنود دفترش بوده است؛ در حالی که آقای مطهری در بیانیه خود چنین موضوعی را اظهار نکرده و صرفا اطلاع داده است که معاون و مدیرکل مربوطه تغییر کرده اند و این رسانه ها و افراد در داخل و خارج از کشور بوده اند که از این متن برداشت کرده اند که دلیل برکناری شنود از دفتر آقای مطهری بوده است.

وی افزود: البته در بیانیه آقای مطهری تاریخ دیدار ایشان با معاون وزارت اطلاعات نیز اشتباه ذکر شده است اما اصل دیدار صحیح بوده و در ماه جاری برگزار شده است اما تغییر معاونان وزارت اطلاعات که محدود به معاونت مورد نظر آقای مطهری نیز نبوده است، مربوط به چند ماه قبل بوده و ارتباطی به موضوع شکایت آقای مطهری ندارد و طبیعی است که پس از تغییر معاونان، مدیران کل مربوطه نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

این مقام آگاه در پایان اظهار کرد: از رسانه ها انتظار می رود با توجه به حساسیت موضوع امنیت کشور نسبت به انتشار گمانه زنی های بی اساس و اخبار غیر رسمی در این باره خودداری کنند و تنها به انتشار اخبار و تحلیل های مستند و قابل اتکا اقدام کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات