در گفت وگو با" زوددویچه سایتونگ"

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران غنی سازی اورانیوم در خاک ایران و تعطیلی هرگونه تأسیسات هسته ای کشورش را خط قرمز تهران در مذاکرات دانسته گفت: توافق نهایی باید منصفانه و مورد قبول هم ملت ما و هم رهبران سیاسی باشد.

به گزارش افکارنیوز ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفت وگو با روزنامه" زوددویچه سایتونگ" درخواست غرب برای محدودیت غنی سازی اورانیوم در خاک ایران را همچون درخواستی مانند تعطیل کردن هرگونه تأسیسات هسته ای در کشورش خط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات نامید.

عراقچی درباره مذاکرات ایران با ۱+۵ و توافق و قرارداد طولانی مدت به این روزنامه آلمانی گفت که وی بر این عقیده است که این مذاکرات گفت وگوهای دشواری خواهد بود. یک توافق در این زمینه غیرممکن نیست در صورتی که طرفین مذاکره عزم و اراده راسخ و خوبی در این راستا داشته باشند.

وی افزود: در پایان این مذاکرات، باید یک توافق منصفانه انجام شود که هم ملت ایران و هم رهبری سیاسی بتوانند آن را بپذیرند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران همچنین از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ بعد از یک هفته توقف در امروز پنج شنبه در ژنو خبر داد و گفت که کارشناسان در این مذاکرات مجدداً به مسئله اجرایی شدن موارد ذکرشده در توافق نامه هسته ای ژنو خواهند پرداخت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات