از سوی معاونت قوانین اعلام شد

دستور جلسات هفتگی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، اول، سوم و چهارم دی ماه ۹۲ اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، دستور جلسات هفتگی مجلس در روزهای یکشنبه اول، سه شنبه سوم و چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۲ به شرح زیر اعلام شد.

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

۱

۳۲۴

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲/۳/۱۳۹۲ به تصویب رسیده است)

۸۵۷ پیوست دارد

۶۲۱

۸۵۶

۲

۱۳۷

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

۸۷۹

۱۹۹

۵۱۲

۶۰۸ اصلاحیه دارد

۶۳۹ سه پیوست دارد

۸۲۸

۳

۱۸

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

۸۹۲

۲۲

۶۰۳ دو اصلاحیه و جایگزین دارد - ۸۴۰

۴

۳۷۱

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح استفساریه جزء (۱ - ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ به تصویب رسیده است)

۸۸۱

۷۸۵

۵

۲۲۸

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد:

طرح انتقال پایتخت (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۷۹۳

پیوست دارد

۴۳۸

۷۹۲

۶

۲۸۵

گزارش کمیسیون انرژی درمورد:

طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۶۸۴

۵۶۳

۶۸۳ پیوست دارد

۷

۹۵

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۷۴۴

۹۹

۸

۳۱۶

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری درمورد:

طرح نظام رتبه بندی معلمان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۶۵۰

۵۹۷

۹

۳۱۷

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:

لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۷۷۴

۵۹۸

۱۰

۳۲

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۷۴۳

۳۶

۱۱

۶۰

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:

لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

۱۸۶

دو اصلاحیه دارد

۶۴

۶۹۹

۱۲

۱۱۹

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

۲۱۰ جایگزین

۱۵۳

۱۳

۱۲۰

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

۲۱۱

۱۵۴

۱۴

۸۷

گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد:

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

۲۵۴

۹۱

۱۵

۱۳۵

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

۲۵۵

۱۸۹

۱۶

۸۸

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱

۲۶۶

جایگزین

۹۲

۱۷

۱۳۶

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

۲۷۲

۱۹۰

۱۸

۶۸

گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد:

لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

۲۹۸

۷۲

۱۹

۱۴۵

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

۲۹۹

۲۱۷

۲۹۷

۲۰

۱۲۳

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

۳۰۲

۱۵۸

۳۰۱

۲۱

۷۳

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (۱) ، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی

۳۰۶

۷۷

۲۲

۱۴۴

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

رد طرح اصلاح ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده و در اجرای ماده ۱۴۷ آئین نامه داخلی به تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت)

۳۰۸

۲۱۶

۳۰۵

۲۳

۱۳۸

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:

لایحه اصلاح ماده (۸) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

۳۱۴

۲۰۰

۲۴

۱۳۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

۳۲۷

۱۷۵

۲۵

۱۶۲

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد:

طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون بیمه

۳۳۳

۲۵۸

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات