مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ عصر روز پنجشنبه در ژنو آغاز شد.

به گزارش افکارنیوز ، مذاکرات هیات های کارشناسی ایران و ۱+۵ که با حضور ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته آغاز و نیمه تمام مانده بود، امروز پنجشنبه در ژنو از سر گرفته شد.

تیم هیات مذاکره کننده ایران را حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برعهده دارد.

این مذاکرات در ادامه مذاکرات کارشناسی وین انجام می شود که دو طرف سعی دارند بر روی توافق ژنو به برداشت ها و تفاسیر مشترک در راستای اجرای صحیح و بدون مانع به تفاهم برسند.

چنانچه مذاکرات کارشناسی وین هفته گذشته به نتیجه می رسید و با اقدام آمریکا بر اعمال تحریم های اخیر مواجه نمی شد، این احتمال قوی وجود داشت که زمان مشخصی برای شروع اجرای توافق ژنو تعیین شود و اجرای توافق در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز به تصویب برسد.

گفته می شود مذاکرات کارشناسی برای دو روز پیش بینی شده است اما این احتمال که مذاکرات به روزهای آتی کشیده شود، وجود دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات