کاردار یونان به دلیل کارشکنی به وزارت امور خارجه احضار شد. این در حالی است که سایت این وزارتخانه در خبر احضار وی از به کار بردن لفظ «فتنه ۸۸» خودداری کرد.

به گزارش افکارنیوز ، به دنبال اقدام هیئت پارلمانی اتحادیه اروپایی در دیدار با برخی محکومین فتنه ۱۳۸۸ در محل سفارت یونان در کشورمان، کاردار یونان احضار شد.

البته این در حالی است که سایت وزارت امورخارجه در اقدامی تعجب برانگیز از لفظ «حوادث ۱۳۸۸» به جای «فتنه ۱۳۸۸» استفاده کرده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات