عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با متهمان فتنه ۸۸ نشان داد این افراد هنوز با بیگانگان در ارتباط هستند و نقش ستون پنجم را برای غربی ها ایفا می کنند.

به گزارش افکارنیوز ، حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با دو تن از متهمان فتنه سال ۸۸ اظهار داشت: هیئت پارلمانی اروپا در گذشته نیز برای ارتباط با پارلمان ایران شروطی همچون دیدار با سران فتنه گذاشته بود که مورد موافقت قرار نگرفت.

وی به پیشینه پارلمان اروپا اشاره و تصریح کرد: مجاهدین خلق و منافقین بارها و بارها در پارلمان اروپا موضع گیری هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرده اند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است که نباید دیدار هیئت پارلمانی اروپا با دو تن از محکومین فتنه۸۸ را جدا از استراتژی اتحادیه اروپا در برخورد با مسائل داخلی کشورهای منطقه همچون اوکراین تلقی کرد.

ترقی در ادامه گفت: وقتی استراتژی علنی اتحادیه اروپا و آمریکا دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه به منظور مرتبط کردن اجباری دولت های منطقه غرب آسیا با غرب و آمریکا است. طبیعی است که باید اقدام پارلمان اروپا با مخالفان جمهوری اسلامی در راستای استراتژی آنان در اوکراین دانست.

وی به استراتژی غربی ها و ایالت متحده آمریکا در اوکراین پرداخت و خاطرنشان کرد: خانم اشتون و عواملی از اتحادیه اروپا در جمع مخالفان دولت اوکراین حضور یافتند و حمایت رسمی کردند بنابراین این اقدام دخالت مستقیم در امور کشور اوکراین بود.

این فعال سیاسی اضافه کرد: ایالت متحده آمریکا نیز با فرستادن مکین در جمع مخالفان دولت اوراکین نشان داد که استراتژی زور در منطقه برای تبعیت این کشورها از خود را دنبال می کند.

ترقی با تأکید بر اینکه هیئت پارلمانی اروپا باید در قالب برنامه های مصوب ملاقات های خود را انجام می دادند اظهار کرد: اگر این ملاقات به لحاظ دیپلماتیک درست بود پس چرا مخفیانه صورت گرفت؟

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دیدار هیئت پارلمانی اروپا با دو تن از متهمان فتنه ۸۸ را حاوی دو پیام دانست و گفت: اولین پیام این است که هیئت پارلمانی اروپا با این ملاقات نشان داد که این افراد هنوز با بیگانگان در ارتباط هستند و نقش ستون پنجم را ایفا می کنند.

ترقی ادامه داد: غربی ها نیز بر روی افرادی همچون نسرین ستوده و جعفر پناهی که علیه امنیت ملی کشور اقدام کرده اند حسابی مجزا برای رسیدن به اهداف خود باز کردند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این تخلف هیئت پارلمانی اروپا باید از طریق سفارتخانه و مراجع قانونی پیگیری جدی شود، گفت: نباید از کنار این موضوع به راحتی عبور کرد چرا که باید به این اقدام دوراندیشانه نگاه کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات