برخی رسانه های غربی و صهیونیستی با تحریف سخنان چند هفته قبل سرلشکر جعفری، دست به شیطنتی جدید مبنی بر تقابل سپاه و دولت یازدهم زدند.

به گزارش افکارنیوز ، «فرمانده سپاه: دولت روحانی تحت القائات دکترین غربی است. »

این محتوای تیتر برخی رسانه های غربی و صهیونیستی از سخنان چند هفته قبل سردار سرلشکر محمدعلی جعفری است که عنوان شده فرمانده سپاه دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داده است.

روزنامه جروزالم پست رژیم صهیونیستی

تیتر: فرمانده نظامی ایران گفت که دولت روحانی تحت تاثیر دکترین غربی قرار گرفته است

موضوع از این قرار است که سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در سخنانی که در تاریخ ۱۹ آذرماه سال جاری در دانشگاه امام صادق (ع) ایراد کرد، با اشاره به لزوم بازنگری و تغییر در برخی سیستمهای بروکراسی و اجرایی کشور گفت: «نظامات، سیستم ها و روش های حاکم بر نظام اداری کشور ما همان نظام قبلی است که کمی دستکاری شده و متأسفانه به آموزه های غربی آلوده شده است و باید تحول اساسی در آن ایجاد شود. »

واضح است که فرمانده کل سپاه با بیان یک آسیب شناسی از نظام بروکراسی کشور، از لزوم پالایش آن از مولفه های غربی سخن گفته و تاکید دارد که این سیستم از گذشته بر روابط بروکراسی کشور حاکم بوده و باید اصلاح شود.

اما برخی رسانه های غربی و صهیونیستی باتحریف این بخش از سخنان فرمانده سپاه، اینگونه القا کرده اند که سرلشکر جعفری ضمن انتقاد به دولت حسن روحانی، در صدد مقابله با این دولت برآمده است.

خبرگزاری رویترز

تیتر: فرمانده ایران از دولت به دلیل تاثیر پذیری از غرب انتقاد کرد

پاراگراف تحریف شده در خبر رویترز که تیتر خبر نیز از آن استنباط شده است

روزنامه دیلی تلگراف

تیتر: سپاه پاسدارن ایران پیکان انتقادهایش را به سمت دولت روحانی نشانه گرفت

البته با سوابقی که از این رسانه ها در گذشته وجود دارد، جای تعجب نیست که این بار نیز علی رغم روابط مناسب سپاه با دولت یازدهم، ضمن تحریف خبر فارس، دست به شیطنتی جدید برای القای مقابله سپاه و دولت زده اند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات