عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با افکارنیوز؛

در سهام عدالت شائبه هایی در مورد برخی مدیران مطرح است که با این تحقیق و تفحص جزئیات موضوع برای مردم مشخص می شود.

گروه سیاسی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سهام عدالت در این کمیسیون مصوب شده است و به زودی برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس اعلام می شود گفت: این بحث را آقای موسوی نژاد نماینده دشتستان مطرح کرده است و در ابتدا بحث تحقیق و تفحص از وزارت اقتصادی بود که سپس در قالب تحقیق و تفحص از سهام عدالت مطرح و در کمیسیون مصوب شد.

یه گزارش افکارنیوز؛ محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: از جمله محورهای این تحقیق و تفحص نحوه انتخاب هیئت مدیره، پاداش ها، وضعیت هزینه های سهام عدالت و نحوه ارتباط مدیران این موضوع با دولت و مسئولین دولتی است.
وی افزود: در سهام عدالت شائبه هایی در مورد برخی مدیران مطرح است که با این تحقیق و تفحص جزئیات موضوع برای مردم مشخص می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات