یک عضو کمیسیون امنیت ملی به افکارنیوز خبرداد؛

موضوع پرونده رضا ضراب تاجر ایرانی ساکن ترکیه توسط دستگاه های دولتی در حال پیگیری است و قرار شده فعلاً مجلس به این موضوع ورود نکند.

گروه سیاسی - یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به افکارنیوز گفت به دلیل حساسیت های موجود مجلس فعلاً قصد ورود به پرونده رضا ضراب تاجر ایرانی یاکن ترکیه را ندارد.

به گزارش افکارنیوز؛ این عضو کمیسیون امنیت ملی که نخواست نامش فاش شود اظهار کرد: موضوع پرونده رضا ضراب تاجر ایرانی ساکن ترکیه توسط دستگاه های دولتی در حال پیگیری است و قرار شده فعلاً مجلس به این موضوع ورود نکند.

رضاضراب جوان ایرانی ساکن ترکیه اکنون متهم شده است که با دادن رشوه به مقامات دولتی این کشور و بانک دولتی ترکیه حجم بالایی از پولشویی را انجام داده.
این موضوع تاکنون باعث استعفای سه وزیر از کابینه اردوغان شده و نخست وزیر ترکیه نیز اواخر هفته ۱۰ وزیر کابینه را تغییر داد.
رسانه های ترکیه از این موضوع با عنوان زلزله سیاسی ترکیه یاد کرده اند.

رضا ضراب هم اکنون در بازداشت پلیس ترکیه است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات