دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها اظهار کرد: با این وجود صنعت اکنون نه تنها آسایشی برای مردم به وجود نیاورده، بلکه ما هر روز شاهد ایجاد خشونت های بیشتری در جهان هستیم برای رسیدن آرامش و سلامت باید خشونت حذف شود.

به گزارش افکارنیوز ، نجفقلی حبیبی با اشاره به تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران با موضوع" جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراط گری" در سازمان ملل خاطر نشان کرد: خشونت روز به روز درجهان بیشتر شده و همه جوامع از این خشونت ها آسیب می بینند.

وی افزود: متاسفانه اکنون کوشش های که برای از بردن خشونت انجام گرفته، نتیجه نداده وتنها چهره های خشونت تغییر کرده است اکنون برخی قدرت ها و جریان سیاسی بزرگ جهان عامل ایجاد و تحریک خشونت در جهان هستند در حالی که خود آنها هم قربانی همین خشونت ها می شوند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با بیان این که پیشنهاد رییس جمهور به موقع و به جا بود، اظهار کرد: خاورمیانه اکنون به خشونت های مذهبی که بر مبنای مسائل اعتقادی دچار شده است و از این جهت آسیب های زیادی می بینند اکنون باید کسانی که خشونت را ایجاد می کنند به این نتیجه برسند که با خشونت نمی توانند به اهداف خود برسند و در واقع ایجاد خشونت یک بازی باخت باخت را موجب می شود.

این فعال سیاسی با اشاره به این که اسراییل تنها کشوری بودکه در سازمان ملل به این پیشنهاد رای منفی داد، افزود: ذات اسراییل خشونت گری است اسراییل می ترسد که با این پیشنهاد تمام کشورهای دنیا مقابل او قرار بگیرند، اما رای بالای کشورهای دنیا به این پیشنهاد ایران نشان داد که دنیا متوجه شده که به صلح نیازمند است.

حبیبی افزود: طرح این پیشنهاد در مثبت شدن چهره و وجهه ایران در عرصه بین الملل تاثیر مثبتی دارد در گذشته گفت وگوی تمدن ها از سوی خاتمی هم مطرح شد و دنیا هم آن را پذیرفت و اکنون این پیشنهاد به یک نهاد مدنی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است پیش بینی من این است که همین اتفاق در مورد پیشنهاد آقای روحانی هم رخ دهد و بسیاری از اندیشمندان و صلح طلبان به دنبال مقابله خشونت گرایی و ترویج صلح باشند.

وی در پایان گفت: البته این اقدامات کافی نیست و دولت ها باید به مسئله مقابله با خشونت توجه داشته باشند و قدم های جدی و مثبتی در این راستا بردارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات