یک عضو تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از حضور حیدرفر (معاون مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی) در روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برای دیدار با رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تایمن اجتماعی خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، نادر قاضی پور حیدرفر دیروز به مجلس آمد تا با محجوب صحبت کند ولی وی حاضر به صحبت با حیدرفر نشد.

نماینده مردم ارومیه افزود: حیدرفر از طرف مرتضوی مأمور رایزنی و احتمالا ساخت و پاخت با رئیس و اعضای هیات تحقیق و تفحص شده است اما جواب محجوب و سایر اعضای هیات تفحص به وی این بود که پول بیت المال و اموال کارگران، بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به آنان بازگردانید.

این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ارسال گزارش تفحص به قوه قضائیه، احتمال گسترده تر و بیشتر شدن دایره تخلفات مرتضوی و نزدیکانش در تأمین اجتماعی را بیشتر دانست و افزود: با ارسال گزارش تفحص به قوه قضائیه احتمال گسترده تر شدن دامنه فساد مرتضوی و نزدیکانش در سازمان تأمین اجتماعی بیشتر شده است؛ به بیان دیگر با ورود ضابطان قضایی به پرونده تفحص احتمال کشف تخلفات گسترده تر در شرکت های زیرمجموعه شستا یا بخش های درمانی سازمان تأمین اجتماعی بیشتر می شود.

قاضی پور افزود: قاضی پرونده با ورود به بخش های مخلتف گزارش تفحص قطعا پرده از تخلفات پنهانی برخواهد داشت که شاید تخلفات فعلی در برابر آنها ناچیز باشد. این تخلفات شامل رانت های اطلاعاتی و ساخت و پاخت های احتمالی بین شرکت های واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی با سازمان بورس و اوراق بهادار است که منجر به فروش شرکت ها به ثمن بخس و خریداری این شرکت ها توسط افراد نزدیک یا وابسته به مرتضوی و دارودسته وی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات