اسماعیل کوثری در گفت و گو با افکارنیوز؛

کوثری اظهار داشت: اگر اروپایی ها در ایران دفتر ایجاد کنند اما احترام متقابل را رعایت نکنند و قوانین کشور را زیرپا بگذارند و خودشان را فرا تر از قوانین ما ببینند ما بساط آن ها را جمع می کنیم.

گروه سیاسی - یکی از نمایندگان تهران درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفت: اینکه اروپایی ها بخواهند بیاییند و ارتباط محترمانه و با احترام متقابل با ایران داشته باشند قطعاً ایران این موضوع را می پذیرد زیرا در حال حاضر نیز شاهد هستیم که تعداد زیادی سفارتخانه در تهران در حال فعالیت هستند.

به گزارش افکارنیوز ؛ اسماعیل کوثری در ادامه افزود: اما اگر آن ها بخواهند بیایند و توطئه کنند قطعاً ما دیگر مثل گذشته با آن ها برخورد نمی کنیم بلکه محکمتر می ایستیم و با آن ها مقابله می کنیم.

کوثری تصریح کرد: اگر آن ها در ایران دفتر ایجاد کنند اما احترام متقابل را رعایت نکنند و قوانین کشور را زیرپا بگذارند و خودشان را فرا تر از قوانین ما ببینند ما بساط آن ها را جمع می کنیم.

وی با اشاره به رفتار هیئت پارلمانی اروپایی به ایران و دیدارشان با پناهی و ستوده گفت: این هیئت به کشورما آمد و قانون ما را رعایت نکرد ما نیز از اتحادیه اروپا می خواهیم اگر ورودی به ایران دارند در همان محدوده خودشان باشند و کارشان در همان محدوده دنبال کنند و قوانین را زیرپا نگذارند اما اگر بخواهند قوانین را زیر پا بگذارند ما با آن ها برخورد می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات