عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحاتی درباره اعضا و علل تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کننده گان هسته ای ارائه کرد.

به گزارش افکارنیوز ، ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانه ملت درباره علل تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای با حضور مسئولان ارشد کشور گفت که این تیم بعد از توافقات ژنو برای بررسی عملکرد و نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته ای شکل گرفت.

وی با بیان اینکه این تیم ناظر به خواسته مسئولان ارشد نظام تشکیل شده است، اظهار داشت: تیم یاد شده ارتباطی با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی خانه ملت ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تعداد اعضای این تیم هم خاطرنشان کرد که اعضای این تیم، ۴ یا ۵ نفر هستند که تیم هسته ای کشورمان مذاکرات را با نظارت آنها دنبال می کند.

*تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای با حضور مسئولان ارشد کشور

پیش تر محمداسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای با حضور مسئولان ارشد کشور، درباره علل تشکیل این تیم نظرات کننده گفته بود «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره کننده تعیین کنند. » وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می کند، تصریح کرده بود «البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت. »

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خاطرنشان کرده بود «در مباحثی مانند غنی سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع تیم مذاکره کننده فعالیت های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات