گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر ایران چند وقتی است جلسات و گزارشات خود را به صورت زنده و به زبان فارسی تویت می کند. اما برای شخصی که هیچگونه آشنایی به زبان فارسی ندارد این مسئله امری بعید است.

به گزارش افکارنیوز ،  احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در موضوع حقوق بشر دست به کار جدیدی زده است. او که بدلیل عدم آشنایی کامل با موضع محوله از سوی سازمان ملل و ارائه گزارشات غیر حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل نتوانسته است به پیشرفتی برسد و از سوی دولت های مدعی حقوق بشر و مغرض با ایران تهت فشار است جهت بزرگنمایی فعالیت ها خود دست به مجموعه اقداماتی زده است که بعضا به توصیه عناصر ضدانقلاب و خصوصا سلطنت طلب ها است.

احمد رافت روزنامه نگار سلطنت طلب که با رسانه های ضدانقلابی  چون دویچه وله، بی بی سی، رادیو آزادی، رادیو فردا و صدای آمریکا همکاری داشت از جمله کسانی است که توانسته با نزدیک شدن و ارائه پیشنهاداتی به این گزارش گر سازمان ملل اسباب یک همکاری مستمر را با وی فراهم آورد.

همکاری رافت با احمد شهید سبب شده است که این گزارش گر ویژه سازمان ملل بتواند حجم فعالیت های تبلیغی خود را به زبان فارسی افزایش دهد و درهمین  راستا مدیریت کامل بخش فارسی تویتر و وب سایت خود را به این عنصر سلطنت طلب سپرده است.

احمد رافت حلقه وصل جریانات سلطنت طلب نظیر نوری زاده با جریان های ملی مذهبی در خارج از کشور است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات