سایت آلوده به رشوه ها و ریخت و پاش های شهرام جزایری، اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه «یالثارات» را شتابزده خواند اما از وزارت ارشاد خواست نشریات اصلی و پرمخاطب تر منتقدان اصولگرا را توقیف کند!

به گزارش افکارنیوز ، سایت حق العمل کار انتخاب ضمن حمله به نمایندگان مجلس به جای توبیخ وزیر ارشاد و دادن کارت زرد به وی، می نویسد: با این وجود اقدام نادرست نمایندگان در مورد دادن کارت زرد به وزیر ارشاد نباید موجب شود که اقدام شتابزده هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه یالثارات حسین را قابل قبول تلقی کنیم. توقیف نشریه ای متعلق به جریانی از افراطیون که نه مخاطب چندانی دارد و نه تاثیر منفی بر افکار عمومی تنها بهانه ای برای مظلوم نمایی افراطیون فراهم می کند.

انتخاب می افزاید: اگر هیات نظارت بر مطبوعات در برخورد با این گونه تخلفات جدی است چرا با رسانه های اصلی افراطیون که به تشویش اذهان عمومی و تخریب دولت می پردازند کاری ندارد؟ آیا مطالب این روزنامه ها و خبرگزاری ها که مخاطبینی ده ها برابر یالثارات دارند، بدتر از یالثارات نیست! تنها نتیجه این اقدام، دادن فرصت مظلوم نمایی است.

یادآور می شود تظاهر رسانه های آلوده ای مانند انتخاب به حمایت از دولتی که شعار مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی سر می دهد، پیش از هر چیز هتک حیثیت دولت محترم است؛ ضمن اینکه دعوت آنها به تعطیلی خبرگزاری ها و نشریات اصلی، ضربه مضاعفی به اعتبار دولت می باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات