در هفته های اخیر چند سایت وابسته به این جریان به علت توهین به مسوولان کشوری، دروغ پراکنی و اتهام زنی فیلترشدند.

به گزارش افکارنیوز ، در جلسه سران جریان انحرافی نسبت به ضعف رسانه ای این گروه اظهار نگرانی شده است و حاضران مصوب کردند با اختصاص بودجه قابل توجه، ظرف روزهای آینده حداقل ۳۰ سایت جدید را راه اندازی نمایند.

در هفته های اخیر چند سایت وابسته به این جریان به علت توهین به مسوولان کشوری، دروغ پراکنی و اتهام زنی فیلتر شدند. در این جلسه مصوب شد (ع-د) مسوولیت راه اندازی و مدیریت سایت های جدیدالولاده را برعهده بگیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات