رسانه حق العمل کار و آلوده به مواهب مفسدانی چون شهرام جزایری از توضیح درباره خبر کیهان طفره رفت.

به گزارش افکارنیوز ، کیهان روز پنج شنبه تحلیلی درباره رهنمود سایت انتخاب خطاب به دولت منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت به جای توقیف نشریاتی مانند یالثارات، با رسانه های اصلی اصولگرایان و منتقدان برخورد کند!

کیهان با درج این رهنمود خاطر نشان کرده بود «تظاهر رسانه آلوده ای مانند انتخاب به حمایت از دولتی که شعار مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی سر می دهد، پیش از هر چیز هتک حیثیت دولت محترم است ضمن اینکه دعوت آنها به تعطیلی خبرگزاری ها و نشریات اصلی، نه مضاعفی به اعتبار دولت است» .

اما سایت آلوده به مفاسد اقتصادی با فرار به جلو نوشت: روزنامه کیهان که طی هشت سال گذشته و در زمان مفاسد اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران مشغول توجیه و ماله کشی و گاه کسب فیض از حضور افرادی چون مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی و… بوده است، با حمله به «انتخاب» مدعی ارتباط این سایت با شهرام جزایری شده و خواستار قطع ارتباط دولت با سایت «انتخاب» شد!

انتخاب می افزاید: طی هشت سال گذشته که هزار میلیارد دلار درآمد نفتی کشور ناپدید شده است و خزانه خالی برای رئیس جمهور به میراث مانده است، مطبوعات افراطی بویژه روزنامه کیهان که مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده اند، روزه سکوت گرفتند - و البته از سر اختلاف سیاسی و تقسیم قدرت، مخالفتی نیز با تیم نزدیک به احمدی نژاد در سالهای آخر داشتند- اما نسبت به بزرگترین مفاسد اقتصادی تاریخ ایران واکنشی نداشتند که بزرگترین نمونه آن پرونده بابک زنجانی بود، این روزنامه طی حدود ۱۵ ماه گذشته که رسانه های داخلی به افشاگری درباره این پرونده پرداختند و هزینه سنگینی نیز پرداخت کردند، سوت زنان از کنار موضوع رد شده و همچنان مشغول پیگیری شدید اثبات جلسه خاتمی با سوروس بودند.

گردانندگان انتخاب ضمن پذیرش دریافت پول های بی زبان بیت المال از جزایری نوشته اند؛
جهت اطلاع جناب شریعتمداری، مجموع پرونده های امثال شهرام جزایری - که بسیار مورد علاقه ایشان است - به اندازه خرده رقم پرونده چند ده هزار میلیاردی بابک زنجانی نمی شود (! )

انتخاب این را هم نوشته که «جهت جناب شریعتمداری و دوستانش، حمایت سایت انتخاب از دولت اعتدال حمایت گفتمانی بوده و از جنس حمایت کیهان از احمدی نژاد نیست که تا زمان حضور اعضای کیهان در دولت، جناب شریعتمداری از دست احمدی نژاد جایزه بگیرد و با عزل و اخراج آنها از دولت احمدی نژاد، از نوشته های کیهان ابراز برائت کند.

درباره این واکنش توأم با طفره باید گفت اولا فساد اقتصادی کم و زیاد ندارد و بابک زنجانی را همان جریانی ۲۰ سال پیش حمایت کرد که ۱۰ سال بعد در مجلس ششم و دولت اصلاحات از قبیل شهرام جزایری حمایت کرد و البته این فساد با آلوده شدن دولت نهم به بیماری های سیاسی- اقتصادی کارگزاران و اصلاح طلبان، دامنگیر دولت احمدی نژاد شد.

ثانیا آرشیو اخبار، گزارش ها و تحلیل ها و یادداشت های کیهان طی دهه گذشته در زمینه هشدار درباره مفاسد اقتصادی و سیاسی چیزی نیست که با انکار یک رسانه حق العمل کار و زد و بندچی قابل حذف و انکار باشد.

آن جایزه ای که انتخاب می گوید در اولین سال های دولت به عنوان روزنامه منتقد به کیهان داده شد و البته مدتی بعد در حالی که احمدی نژاد می گفت من نه کیهان می خوانم و نه شرق، برخی اجزای دولت وی نظیر رئیس حلقه انحرافی و برخی مدیران وزارت ارشاد دستور کاهش یارانه ها و آگهی های ارائه شده دولتی به کیهان- که به اغلب روزنامه ها داده می شود، صادر شد و حتی کار را به شکایت از کیهان کشاندند.

کیهان در همین زمان و در حالی که انتخاب چی ها ساکت بودند، پیگیر تخلفات و مفاسد اقتصادی در پروژه هایی نظیر تالارهای بین المللی کیش، ریخت و پاش های انجام گرفته به بهانه همایش ایرانیان خارج کشور، قاچاق گوشی تلفن همراه، فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و… بود و در موضوع بابک زنجانی نیز گزارش و یادداشت های متعددی منتشر کرده و معتقد است آغاز این پرونده با رانت ویژه ای که بانک مرکزی حدود ۲۰ سال پیش به وی داد موجب درآمد مفت و انحصاری وی- بالغ بر روزانه ۱۷ میلیون تومان در ۲۰ سال پیش - شده بود به نحوی که وی همان زمان با این پول ها توانسته ساختمانی را در خیابان میرداماد (همان خیابانی که بانک مرکزی در آن قرار دارد) خریداری کند.

… اما بعد از همه این حرف ها باز هم با تأیید باید گفت تظاهر رسانه آلوده به مفاسد اقتصادی به حمایت از دولت یازدهم، هتک حیثیت دولت است همچنان که دعوت این قبیل رسانه ها به تعطیلی رسانه های منتقد اصولگرا نشان می دهد رسانه های منتقد درست به هدف زده اند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات