رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: تعامل بین قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها براین موضوع تاکید کرده اند یک اصل است.

به گزارش افکارنیوز ، امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: تعامل بین قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها براین موضوع تاکید کرده اند یک اصل است.

وی افزود: تعامل دولت و مجلس به نفع مردم است که منجر به خدمت رسانی بهتر می شود و در مقابل اگر اختلاف وجود داشته باشد به ضرر مردم است لذا ما به وحدت نیاز داریم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: هر کدام از قوا وظیفه خاص خودشان را دارند؛ مجلس وظیفه نظارتی و دولت وظیفه اجرایی دارد؛ مجلس از همان ابتدای کار دولت تا کنون در عمل حسن نیت خود را در رابطه با همدلی با دولت نشان داده است ولی باید توجه داشت که مجلس هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از وظایف خود به خصوص بحث نظارت بر کار دولت، غافل نخواهد شد.

خجسته در بخشی از سخنانش با توجه به تذکرات اخیر و دادن کارت زرد به برخی از وزرا اظهار داشت: این عمل مجلس به نظر من دو دلیل دارد؛یکی از این دلیل ها اینست که با توجه به مدت فعالیت دولت معاونین پارلمانی دولت هنوز نسبت به وظایفشان توجیه نیستند و به خوبی نقششان را ایفا نمی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: وظیفه معاونین پارلمانی حضور در مجلس و ایجاد رابطه با مجلس و کمیسیون های مختلف آن است ولی در مقابل ما برعکس این مسئله را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون شوراها در ادامه بیان داشت: ما این مطلب را هم به رئیس جمهور و هم به وزرا بارها تاکید کرده ایم ولی متاسفانه به این موضوع توجهی نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس سوال و نظارت است و وظیفه دولت پاسخ گویی به سوالات نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردمند است؛ لذا مطرح کردن مسائلی مانند اظهارات اخیر نوبخت مناسب نیست؛ دولت نباید مجلس را تهدید کند و امیدواریم در آینده با حضور بیشتر معاونین پارلمانی و بهتر شدن روابطشان با مجلس شاهد این گونه مسائل نباشیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات