مسئول واحد روابط بین الملل و سیاست خارجی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: رانت خواری و ویژه خواری در کشور ما از دولت هاشمی شروع شد و در دوران خاتمی به اوج رسید.

به گزارش افکارنیوز ، اکبر سهرابی مسئول واحد روابط بین الملل و سیاست خارجی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان افزود: مشکلی که الان گریبان سیستم اقتصادی کشور را گرفته است بحث رانت خواران و ویژه خواران است.

سهرابی ادامه داد: رانت خواری و ویژه خواری از دولت هاشمی شروع شد، در دولت خاتمی به اوج خودش رسید و در دولت احمدی نژاد با اینکه می خواست جلوی این کار را بگیرد ادامه داشت و در این دولت نیز ادامه پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سیستم اقتصادی کشور ما مشکل دارد و باید آن را اصلاح کنیم.

سهرابی تصریح کرد: اگر بخواهیم با بحث رانت خواری و ویژه خواری شعاری و دستوری برخورد کنیم، عوام فریبی کرده ایم. هیچ دولتی تا به حال نگفته که می خواهد رانت خواری و ویژه خواری را حمایت کند و همه دولت ها با این کار مخالف هستند ولی هیچ اقدامی برای اصلاح این موضوع در دولت ها نمی شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیستم اقتصادی مشکل دارد طبیعی است که اگر بخواهیم مقابل این جریان قرار بگیریم کار قفل می شود، تا سیستم اقتصادی اصلاح نشود مقابله با رانت خواری بی فایده است.

وی در پایان اضافه کرد: دولت باید با حمایت بیشتر از کارآفرینان و شرکت های خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی از ایجاد چنین موضوعاتی جلوگیری کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات