در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه قانون تذکر داده شد.

به گزارش افکارنیوز ، در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات عملکرد محتوایی شماری از نشریات بررسی شد.

در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات، گزارش عملکرد محتوایی شماری از نشریات مطرح و پس از بررسی مقرر شد به روزنامه «قانون» به استناد بند۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.

هم چنین در این جلسه به فصلنامه «ملینا» به استناد بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات و نیز به هفته نامه «طلیعه» به استناد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات تذکر داده شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات