روزنامه های اعتماد، جمهوری اسلامی و قانون در پی انتشار مطالبی با موضوع های مختلف، محور مداحی ستیزی را در دستور کار خود قرار دادند.

به گزارش افکارنیوز ، روزنامه های اعتماد، جمهوری اسلامی و قانون در پی انتشار مطالبی با موضوع های مختلف، محور مداحی ستیزی را در دستور کار خود قرار دادند.

روزنامه اعتماد در گفتگویی با تقی آزادارمکی نوشت:

به نظر می رسد در دهه اول پس از انقلاب، تقابل مداحان و روشنفکران دینی منتفی شد و مداحان متوجه جنگ ایران و عراق و مسائلی دیگر شدند.

بله، ولی در آن دهه حتی صدای روشنفکری دینی هم کمتر به گوش می رسید. روشنفکری دینی، از شروع جنگ تا اوایل دهه ۷۰، صدای بلندی نداشت. طرفداران شریعتی و بازرگان در حوزه های محدودی عمل می کردند و اثرگذار بودند. سروش هم از آغاز دهه ۷۰ برجسته شد. در آن دوران مداحان ما معطوف به جنگ شدند. آهنگران ظهور کرد که کارش مداحی در جبهه ها بود و سبک و سیاق جدیدی را در مداحی ابداع کرد که اثر آن همچنان باقی است. او در همان دهه و اندکی بعدتر، به تدریج بدل های زیادی هم در جامعه مداحان ایران پیدا کرد.

این روزنامه به دنبال دسته بندی مداحان سوالی را نیز مطرح کرده است که در زیر آمده است:

مداحان در ایران اکثرا متمایل به جریان راست رادیکالند یا اینکه پیوند برخی چهره های شاخص آنها با این جریان سیاسی، این تصور غالب را به وجود آورده که مداحان متعلق به راست رادیکالند؟

مداحی در ایران امروز، به دو جریان سازمان یافته و غیرسازمان یافته تقسیم می شود. جریان دوم، بخش سنتی مداحی است که به بازی های سیاسی تن نمی دهد. در ماه محرم مداحی خودش را می کند و بعد هم می رود دنبال کسب و کار خودش. خیلی از این مداحان سنتی، کاسب یا کارمند هستند. این جریان، ادامه دهنده جریان مداحی سنتی قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب است. اما جریان مدرن مداحی، اساسا کار اصلی اش مداحی است. این جریان، رادیکال و تولیدکننده رادیکالیسم فرهنگی و دینی است. تشکل و سازماندهی گسترده مداحان هم برای تقویت همین جریان است. جالب اینکه، تشکل و سازماندهی این جریان منجر به اعتدال آنها نمی شود بلکه رادیکال شدن آنها را در پی دارد. در جامعه شناسی این بحث مطرح است که بروکراتیزاسیون زمینه ساز دموکراتیزاسیون می شود. یعنی بروکراتیزه شدن جریان افراطی، به پرهیز آنها از تندروی می انجامد. اما قصه مداحان مدرن فرق می کند. آنها اگرچه سازماندهی پیچیده یی دارند اما به معنای واقعی کلمه، بروکراتیزه نشده اند. عقلانیت یک سیستم بروکراتیک در سازماندهی آنها دیده نمی شود. سازماندهی آنها در ساحتی ایدئولوژیک صورت گرفته است. سلسله مراتب در این سازماندهی، سلسله مراتب واقعی نیست. سلسله مراتب واقعی مبتنی بر تخصص است اما سازماندهی مداحان مدرن، مرید و مرادی است. اقطابی وجود دارند و دیگران پیرو آنها. این جا بیشتر شبکه یی عرضی مبتنی بر مریدان و پیروان وجود دارد نه یک سلسله مراتب طولی مبتنی بر تخصص و تقسیم کار حرفه یی.

روزنامه قانون نیز در یادداشتی با توجه به صرف نظر شاکی تیراندازی مداح معروف به بازسازی این واقعه پرداخته است و عمل مداح معروف را محکوم کرده و گفته است که ممکن است این عمل جنبه عمومی پیدا کند.


این روزنامه نوشت: چنین عملی بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، موجب تحقق جرم بسیار سنگین محاربه می شود که قانونگذار مجازات سختی برای آن در نظر گرفته است و باید گفت این جرم دارای جنبه خصوصی نیست پس نه نیازی به شکایت شاکی خصوصی دارد و نه گذشت شاکی خصوصی تاثیری در وضعیت متهم پیدا خواهد کرد. در ماده ۲۷۹ آمده است (محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود) .

پروژه مداح ستیزی مدتی است که به طور مشترک در دستور کار رسانه های ضد نظام از خارج از کشور و روزنامه های اصلاح طلب و وابسته به دولت از داخل کشور قرار گرفته است.

چندی پیش نیز شبکه تلویزیونی ضد انقلاب رها در کلیپی مداحان را به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم کرده بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات