ریاست دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به انجمن اسلامی معلمان واگذار شد.

به گزارش افکارنیوز ، افشین حبیب زاده نماینده خانه کارگر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به تغییر در آئین نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، گفت: در جلسه شب گذشته شورا هماهنگی، با تغییر در آئین نامه شورا اولویت و ترتیب روسای دوره ای مشخص شد و ریاست این دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به انجمن اسلامی معلمان واگذار شد.

 ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در دور قبل بر عهده خانه کارگر بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات