رییس دانشگاه پیام نور در احکام جداگانه ای سرپرست دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری، مشاور ریاست دانشگاه، سرپرست اداره کل امور پشتیبانی و سرپرست معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور را منصوب کرد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور در احکام جداگانه ای دکتر محمد مهدی پرهیزکار به سمت سرپرست دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری، دکتر سید محمدرضا حسینی به سمت مشاور رئیس دانشگاه، محمد حسنی به سمت سرپرست اداره کل امور پشتیبانی و دکتر حسین زارع را به سمت سرپرست معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه منصوب کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات