بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو خبر منتشره مبنی بر حضور محرانه هیأتی از ایران در حاشیه ژنو۲ را ساختگی و فاقد صحت خواهند.

به گزارش افکارنیوز ، بخش مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به خبر کذب منتشر شده توسط یک شبه رسانه امنیتی مبنی بر حضور محرمانه هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست ژنو۲، خبر منتشره را ساختگی و فاقد صحت خواند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات