در ادامه برخورد با رسانه های ارزشی، این بار نیز یکی از درخواست های تأسیس یک ماهنامه ارزشی رد شد.

در ادامه برخورد با رسانه های ارزشی، این بار نیز یکی از درخواست های تأسیس یک ماهنامه ارزشی رد شد.

این درحالی است که تعداد رسانه های اصلاح طلب و دولتی طی چند ماه گذشته رشد چشم گیری داشته است و رد مجوز تأسیس نشریات ارزشی با شعار اعتدال دولت مغایرت دارد.

نامه زیر متن پاسخ به درخواستی برای تأسیس نشریه فرهنگی است که این درخواست پذیرفته نشده است.

در حاشیه این درخواست متن اظهارات درخواست کننده آمده است:

بسم الله
چرا ما نتوانیم مجوز یک ماهنامه فرهنگی-اجتماعی را بگیریم و دیگران میتوانند؟
چرا دلیل عدم دریافت این امتیاز را نمیگویند؟
چراا شفاف برخورد نمیکنند؟
مگر ما هم مسلمان ایرانی نیستیم؟
چرا ملت را به چند گروه و دسته تقسیم میکنید؟
چرا برچسب میزنید و به راحتی از زیر بار پاسخگویی فرار میکنید؟
این بود نتیجه هم شعارهایتان؟
دوستانه تهدید میکنید و دوستانه ب دیگران مجوز میدهید؟
باور نمیکنیم چون هم شما بنده را میشناسید که چه تفکر و عملی دارم و هم بنده شما را…
وقتی به هر جایی میزنی جواب سر بالا میشنوی باید فریادت را به سوی خداوند متعال ببری و از این ظلم فرهنگی شکایت کنی.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات