در سفر به اهواز

پس از انتشار تصاویری از حضور سربازان و دانش آموزان در استقبال از دکتر روحانی در رسانه ها، مردمی بودن این استقبال با تأمل بیشتری قابل پذیرش قرار گرفت.

به گزارش افکارنیوز ، اولین سفر استانی دولت یازدهم به خوزستان و استقبال مردم از این سفر حواشی متعددی به همراه داشت.

با وجود اعلام قبلی دولت مبنی بر تغییر شکل و برنامه های سفرهای استانی دکتر روحانی و حفظ کرامت مردم، متاسفانه همچنان روش دواندن مردم به دنبال ماشین رئیس جمهور و آوردن دانش آموزان به خیابان های مسیر استقبال، رسانه های دولتی و حامی دولت که نشر اخبار متعدد از این سفر و سعی بر القای «مردمی بودن» و خودجوش بودن استقبال از روحانی را در دستور کار خود داشتند آنقدر هم موفق نبودند.

پس از انتشار تصاویری از حضور سربازان و دانش آموزان در استقبال از دکتر روحانی در رسانه ها،  مردمی بودن این استقبال با تأمل بیشتری قابل پذیرش قرار گرفت.  اما این بار یکی از کاربران فرهنگ نیوز با ارسال نسخه ای از یک نامه با موضوع حضور کارکنان و کارمندان در استقبال از رئیس جمهور ابعاد بیشتری از این موضوع را آشکار ساخت.

در این نامه نشان می دهد که قبل از سفر رئیس جمهور به خوزستان جلسه ای برای استقبال از ایشان برگزار شده است و طبق دستور مهندس فدعمی فرماندار اهواز، سازمان ها و نهاد ها موظف شده اند، نسبت به اعزام پرسنل خود به مصلی اهواز و استقرار آنها تا قبل از ساعت ۸ صبح اقدام نمایند!

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات