عناصر فتنه ۸۸ فعال در دانشگاه ها با تشکیل کمیته ای با عنوان «کمیته پیگیری مسائل دانشگاه» در دانشگاه علم و صنعت بدنبال تحمیل خواسته های غیرقانونی خود به رئیس دانشگاه و ایجاد جو سیاسی کاری و حاشیه ای در این دانشگاه هستند.

به گزارش افکارنیوز ، بعد از تشکیل هیأت های تسویه سیاسی وزارت علوم برای تغییر رؤسای دانشگاه ها که با مخالفت مجلس و دانشجویان همراه شد و حاشیه های زیادی نیز برای فضای علمی دانشگاه ها بوجود آورد، این بار حامیان فتنه ۸۸ و تحریم کنندگان انتخابات ۹۲ در اقدامی دیگر در دانشگاه علم و صنعت کمیته ای به نام «کمیته پیگیری مسائل دانشگاه علم و صنعت ایران» برای اعمال فشار و درخواست غیرقانونی از ریاست دانشگاه را تشکیل داده اند.

این کمیته با ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه تلویحا اعلام می کند که وی وامدار آنان است و به همین خاطر باید مطالبات غیرقانونی آنان را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین در نامه مذکور علاوه بر القائات موضوعاتی به رئیس دانشگاه و محکوم کردن مسئولین قبلی دانشگاه، شروع به درج انتظاراتی از (بخوانید دستوراتی به) ریاست دانشگاه می کنند!

این افراد از آنجا که نتوانستند از طریق دانشجویان جو علمی و آرام دانشگاه ها را به حاشیه بکشانند، حال تلاش می کنند با اعمال فشار و مطالبات غیرقانونی از ریاست دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه را به حاشیه برده و آن را محلی برای سیاسی کاری خود کنند.

لازم به ذکر است که در رأس این کمیته فردی قرار دارد که در زمان ریاست خود بر دانشگاه علم و صنعت در دولت اصلاحات، سابقه فرار از پله های اضطراری ساختمان ریاست از ترس دانشجویان معترض به بی عدالتی و لاقیدی را یدک می کشد.

از طرف دیگر، ضرب و شتم مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، با کلنگ به جان ساختمان محل فعالیت تشکل های فرهنگی دانشگاه افتادن و اقدام به برگزاری جشنواره دختر پسندیده (که با اعتراضات اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار نشد) از کوچکترین مواردی است که می توان در کارنامه این فرد و اعضای این کمیته دید.

نکته جالبی که در ابتدای ایمیل ارسالی رئیس این کمیته به اعضاء آن مشاهده می شود، تقسیم کار و دستور وی به اعضای کمیته برای ارسال این نامه برای اساتید از طریق ایمیل اصلی آنهاست.

از آنجا که مقام معظم رهبری بارها مسئولین دانشگا ه ها را از ورود به مسائل حاشیه ای برحذر داشته اند، ایجاد چنین کمیته ای در دانشگاه علم و صنعت آن هم از طرف حامیان فتنه ۸۸، تنها حاشیه سازی و سیاسی کاری در دانشگاه ها را نتیجه خواهد داد.

بر همین اساس این سوال بوجود می آید که آیا تشکیل چنین کمیته ای قانونی است؟ اگر چنین است دستور تشکیل چنین کمیته ای را چه کسی صادر کرده است؟ کمیته ای که بدنبال سیاسی کاری در دانشگاه علم و صنعت است.

آیا وزارت علوم نباید در این خصوص اقدامی کند و برای حفظ پیشرفت علمی کشور، جلوی چنین اقدامات حاشیه ای را بگیرد؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات