ترویج عقاید وهابی و ضد شیعی به بهانه آموزش حفظ قرآن در یکی از شهرهای مازندران، موجب اعتراض شد.

به گزارش افکارنیوز ، آقای «ز» در این جلسات، عقایدی مانند توسل، شفاعت، دعا، زیارت و عزاداری برای امام حسین (ع) را زیر سؤال می برد و آن را مخالف قرآن جلوه می دهد. او همچنین منکر امام زمان (عج) شده و ادعا کرده که هر کس خود یک امام زمان است (! ) وی همچنین در حالی که خرافات مورد نظر خود را با تعصب ترویج می کند، اندیشه های بزرگانی چون علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن زاده آملی را قابل نقد و رد خوانده است. وی همچنین مسائل ضد دین علیه حجاب و رعایت حریم خانواده مطرح کرده است.

گفتنی است طرفداران عقاید وهابیت براساس توصیه اکیدی که به آنان شده است، به شدت از مناظره با صاحبنظران و حتی اعلام آشکار عقاید انحرافی خود در میان مردم منع شده اند و در همان حال به آنان سفارش شده است، در محافل خصوصی و بیرون از دید و توجه افراد آگاه به ترویج این عقیده ساخت انگلیس بپردازند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات