هشدار مسؤل نهاد رهبری دانشگاه لرستان به جریانات خاص:

خبرگزاری لرستان خبر: مسؤل نهاد رهبری دانشگاه لرستان گفت: بعضی جریانات احساس می کنند در فضای دولت کنونی نشانه ها و شباهت هایی از نظر آزادی های دوران اصلاحات و حتی هجمه بر مبانی ارزشی فرهنگ اسلامی فراهم شده است که این توهمی بیش نیست.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگار لرستان خبر در خرم آباد، با اشاره به بحث مدیریت جهادی مطرح شده در نامگذاری سال اظهار کرد: تعبیر مقام معظم رهبری از مقوله فرهنگ، هوایی است که چه بخواهیم چه نخواهیم باید تنفس کنیم، بنابراین اگر تمیز باشد یا آلوده، اثر متفاوتی را برجامعه و کشور می گذارد.

وی افزود: تردیدی نیست که بین فرهنگ و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و فرهنگ از اقتصاد مهم تر است و فرهنگ در اقتصاد تاثیر جدی دارد.

مسؤل نهاد رهبری دانشگاه لرستان تصریح کرد: جریانهایی احساس می کنند در فضای دولت کنونی نشانه ها و شباهت هایی از نظر آزادی های دوران اصلاحات و حتی هجمه بر مبانی ارزشی فرهنگ اسلامی فراهم شده است که این توهمی بیش نیست و دولت کنونی متعهد بر اعتدال و پرهیز از حرکت های نادرست است.

حجت الاسلام حسینی گفت: مسئولان باید هر دو محور فرهنگ و اقتصاد را جدی بگیرند و حق ندارند این شعار ها را مصادره به مطلوب و تفسیر به رای کنند بلکه منظور مقام معظم رهبری از مساله فرهنگ بسیار روشن و شفاف است که باید از فرهنگ اسلامی در مقابل تهاجمات شدید دفاع انقلابی بعمل آورند.

وی افزود: مسئولان از دفاع از ارزشهای دینی کوتاه نیایند و از ایجاد هرگونه مشابهت رفتاری به سیاست های فرهنگی تساهل و تسامح دوران اصلاحات به شدت اجتناب کنند.

وی با اشاره به جو سازی های غرب در مورد حقوق بشر در ایران گقت: غربی از عنوان حقوق بشر در ایران دنبال مقاصد شوم خود هستند و باید بدانند که نمی توانند به اهداف خود برسند.

حجت الاسلام حسینی افزود: غرب دنبال پیاده کردن بی بند باری جنسی در ایران است و به همین خاطر از نبود همجنس بازی در ایران انتقاد می کند.

وی افزود: غرب با چه رویی از حقوق بشر در ایران حرف می زند در حالیکه خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است و کشتار مردم بیگناه در کشورهای اسلامی نمونه بارز آن است.

وی عنوان کرد: حقوق بشر ما اسلامی است و ما در ایران حقوق بشری را که غرب دنبالش است یعنی بی بند باری پیاده نمی کنیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات