امام جمعه سلسله:

لرستان خبر: امام جمعه سلسله گفت: سازمانهای بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر در مسئله فلسطین، همکار و مشاور رژیم صهیونیستی هستند.

لرستان خبر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفت وگو با خبر نگار لرستان خبر در سلسله، اظهار کرد: تجاوزی که هم اینک در غزه در حال صورت گرفتن است بحث  منافع این رژیم نیست بلکه ماهیت این رژیم است که ماهیت گرگ صفتی است وبه طبع غریزه  وفطرت خود، کار درندگی را انجام می دهد.

 

وی افزود: در واقع ماهیت شکلی این رژیم به گونه ایست که برای ارضای خود و به دست اوردن منافع و مطامع دنیوی بیشتر پیش می رود و اگر امروز در غزه این جوهر وجودی خود را بروز ندهد یقینا در جایی دیگر مانند لبنان، فلسطین، سوریه وعراق، آن را به نمایش می گذارد.

 

امام جمعه سلسله با اشاره به سکوت سازمانهای بین المللی در قبال جنایت علیه غزه، بیان کرد: این سازمانها توسط خود کشورهای غربی تشکیل واداره می شوند وشکل گیری آنها بر اساس تعریف و تامین منافع کشورهای مستکبر است که هم اینک اسرائیل خط قرمز منافع این حکومت هاست.

 

حجت الاسلام سجادی با اشاره به نقش کشورهای دایه دار حقوق بشر در مسائل کنونی منطقه، تصریح کرد:  شکی نیست این کشورها، در مسئله فلسطین، نه تنها بی تفاوت نیستند بلکه با چراغ سبز نشان دادن به حکومت غاصب صهیونیستی، پشتوانه جدی برای اسرائیل هستند.

 

امام جمعه سلسله اظهار کرد: چگونه است که در مقابله کشته شدن یک حیوان، فریاد و بیانیه های سازمان های بین المللی و بعضی نهادهای کشورهای غربی بلند می شود اما امروز در غزه، طفل در اغوش مادر،برادر دست در دست بردار،فرزند جلوی چشم پدر و خانواده قتل عام می شوند اما این نهادها خم به ابرو نمی اورند که هیچ، از متجاوز هم حمایت می کنند.

 

وی افزود: در واقع مثلث، کشور های غربی، سازمان های بین المللی و رژیم صهیونیستی، در مسائل منطقه یک تقسیم کار برنامه ریزی شده انجام داده اند، که حمایت های مادی و معنوی با کشور های مستکبر، پوشش دادن مسائل قانونی با سازمان های بین المللی و اجرایی کردن نیات، با رژیم صهیونیستی است.

 

حجت الاسلام موسوی با اشاره به حمایت های پیدا و پنهان حکومت های مرتجع عربی از رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جایگاه مسائل اعتقادی در نزد سردمداران حکومت های عربی بسیار ضعیف است و وقتی که جایگاه ایمان به ولایت الهی نزد انان ضعیف است به ناچار زیر یوق ولایت طاغوت می روند و در حال حاضر اگر خود طاغوت نباشند لااقل اعضا و جوارح آن هستند.

 

وی افزود: نیات مختلف استکبار در منطقه، توسط حکومت های مرتجع عربی اجرایی می شود که نمونه بارز آن، قضیه داعش است، که نماینده به روز شده القاعده در کشتار مسلمین است ودر سوریه نیز تحت لوای سازمان های ازادی بخش زیر چتر حمایتی کشور های عربی هستند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات