مسول بسیج ادارات استان لرستان:

لرستان خبر: مسئول بسیج ادارات استان لرستان با بیان این که مهدی هاشمی قربانی دیدگاه لیبراستی پدرش شد اظهار داشت: اگر شخصیت بزرگی چون هاشمی رفسنجانی از همان روزهای اول انقلاب مشی اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت علوی را به جای اقتصاد باز دنبال می کرد امروز فرزندان خودش فدای این دیدگاه لیبراستی نمی شدند.

لرستان خبر، کریم زینی وند مسئول بسیج ادارات استان لرستان در خصوص پرونده قضایی مهدی هاشمی گفت: متواری شدن مهدی هاشمی بعد از پی گیری قضایی به خارج از کشور یکی از دلایل اثبات اتهامات وی است امروز پرونده وی جهت رسیدگی نزد مراجع ذیصلاح قضایی است باید در این پی گیری مشخص شود مهدی هاشمی چه مبلغی را از سرمایه های اندوخته خویش صرف پشتیبانی از جبهه نفاق فتنه 88 کرده است.

زینی وند با بیان این که مهدی هاشمی قربانی دیدگاه لیبراستی پدرش شد اظهار داشت: اگر شخصیت بزرگی چون هاشمی رفسنجانی از همان روزهای اول انقلاب مشی اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت علوی را به جای اقتصاد باز دنبال می کرد امروز فرزندان خودش فدای این دیدگاه لیبراستی نمی شدند.

وی افزود:اگر بی توجهی آقازاده ها به حلال و حرام مسایل اقتصادی نبود و اگر حمایت بزرگان انقلاب از فرزندانشان برای دستیابی به منافع اقتصادی نبود مقدمات انحرافات سیاسی و رودررویی آنان با مبانی اصولی انقلاب هرگز پیش نمی آمد.

مسئول مرکز راهبردی و دبیرخانه اقشار بسیج لرستان با بیان این که ذات انقلاب با آن چه در مبحث اقتصادی، حضرت امام(ره) دنبال می کرد و آن چه هاشمی در دوران ریاست جمهوری اش کشور را به آن سمت سوق داد تفاوت ماهوی داشت اظهار کرد: خردشدن استخوان محرومین در زیر چرخ دنده اقتصاد باز و سرمایه داری با مشی خصوصی سازی بدون قید و شرط در اندیشه فکری و سیاسی هاشمی تبلور پیدا کرد.

زینی وند ادامه داد: کارگزاران سازندگی که حاصل رویش این تفکر بودند اولین میوه نامبارک اقتصاد آزاد بودند که هشت سال با تمام سرعت، کشور را به سمت اهداف خویش پیش بردند.

وی با اشاره به این که فرزندان هاشمی رفسنجانی در این چنین فضایی به ثمر رسیدند بیان داشت: زمانیکه فائزه هاشمی وارد مجلس شد افکار اومانیستی خود را نمی توانست پنهان کند و تجمیع مصادر قدرت اقتصادی در دست مهدی هاشمی هم بیانگر این حقیقت بود همان گونه که سایر اعضای بیت هاشمی هم بیش تر مایل به حضور در عرصه اقتصادی بودند تا عرصه سیاسی البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که شخص هاشمی به تنهایی کافی بود تا مسیر حرکت را برای سالیان دراز برای فرزندانش و کارگزاران سازندگی و هرکس که وابسته به آنان بود را هموار کند تا بتوانند در ریل اقتصاد کشور همه مسیرها را به ایستگاه خود منتهی کنند پس هردو مولفه قدرت یعنی اقتصاد و سیاست با هم در اختیار این عده قرار گرفت و پیدا و پنهان زوایای کشور در اختیار آقازاده ها بود و توسن آنان لگام گسیخته می تاخت و مهم هم نبود چه کسانی زیر سم این اسب ها لگدمال می شدند.

مسئول بسیج ادارات استان لرستان با اشاره به این که ورود تفکر اصولگرایی به عنوان رقیب این جریان فرصتی را فرارو قرار داد تا عملکرد 16 ساله دولت های هاشمی و خاتمی که هردو میوه یک تفکر بودند در بوته نقد و تحلیل قرار گیرد اظهار کرد: وقایع سال 88 روشن نمود که این جبهه دارای چه عقبه خطرناکی است و اگر موهبت الهی به نظام جمهوری اسلامی و روشنگری های حضرت امام خامنه ای نبود معلوم نبود در اثر پیوند جبهه زر ، زور و قدرت بر سر نظام چه می آمد؟

زینی وند با بیان این که حضور هاشمی در خانه عملیات فتنه به کرّات به عینیت رسیده بود و اسناد و مدارک آن غیرقابل کتمان است گفت: تنها مهدی هاشمی نبود که در جریان فتنه88 از بیت هاشمی رفسنجانی وارد عرصه رویارویی مستقیم با نظام شد بلکه فائزه هاشمی نیز پرچمدار بخش عمده ای از اصحاب جمل شده بود و در روز انتخابات هم همسر مهدی هاشمی دستور رژه پیاده نظام اصحاب فتنه را در خیابان ها صادر کرده بود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات