رییس کل دادگستری لرستان:

رییس کل دادگستری لرستان گفت: خبر اخیر بانک مرکزی در مورد اختلاس 12 هزار میلیاردی مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است انتشار آمار های غیر واقعی و عدد و رقم های نجومی کذب و تایید نشده در مورد فساد های مالی فضای عمومی را مسموم می کند و باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای بی اعتمادی بین مردم و دولت می گردد.

به گزارش لرستان خبر، رییس کل دادگستری لرستان در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع   طبیعی استان گفت: اعتماد، سرمایه اجتماعی مهمی است که می تواند منشأ مشارکت و توسعه فرهنگی وسیاسی در یک کشور باشد.

 

جعفر بدری ادامه داد: خبر اخیر بانک مرکزی در مورد اختلاس 12 هزار میلیاردی مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است انتشار آمار های غیر واقعی و عدد و رقم های نجومی کذب و تایید نشده در مورد فساد های مالی فضای عمومی را مسموم می کند و باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای بی اعتمادی بین مردم و دولت می گردد.

 

رییس شورای قضایی استان افزود: افترا و تهمت زنی متقابل مسئولین اجرایی با هدف تسویه حسابهای سیاسی جز تشویش اذهان عمومی نتیجه ای ندارد، بی اعتمادی میان دولت و مردم نهایتا" منجر به بحران اعتماد در جامعه می شود، در کشور هایی که فضای بی اعتمادی بر روابط دولت و مردم حاکم است ساختار سیاسی متزلزل است و بالعکس کشور هایی که از این سرمایه اجتماعی برخوردار باشند، میزان قابل توجهی پیشرفت وجود دارد و مشارکت سیاسی بیشتر است.

 

بدری خاطر نشان کرد: در هر کشوری تعدد اقوام ظرفیت های زیادی برای ایجاد بی اعتمادی دارد ولکن کشور ما با وجود اینکه دارای ساختار قومی پراکنده است اما تلاش و خدمات نهاد های دولتی موجبات اعتماد اقوام مختلف را فراهم نموده امروزه اعتماد ملّی به عنوان یک شاخص مهم توسعه و دموکراسی نیز به شمار می رود زیرا دموکراسی بدون مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود محقق نمی شود و مشارکت بدون اعتماد اجتماعی امری غیر ممکن است.

 

رییس کل دادگستری در پایان تصریح کرد: سرمایه اقتصادی در جامعه ای رشد و ارتقا می یابد که اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد اگر در یک کشور فضای اعتماد حاکم نباشد، نه تنها سرمایه ها و سرمایه گذاران داخلی جذب نمی شوند، بلکه موجب فرار سرمایه می گردد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات