همایش 1811 روز مطالبه

همایش 1811 روز مطالبه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین شریعتمداری برگزار شد.

 

همایش 1811 روز مطالبه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین شریعتمداری برگزار شد.
 
 
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات