تجدید میثاق مردم با ولایت؛

تصاویری از حضور میلیونی ملت ایران در حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ را مشاهده می کنید ، تصاویری از پلاکارد های همراه با بصیرت ملت تا حضور پر شور آنها.

به گزارش لرستان خبر، تصاویری از حضور میلیونی ملت ایران در حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ را مشاهده می کنید ، تصاویری از پلاکارد های همراه با بصیرت ملت تا حضور پر شور آنها ….

6776776 (2)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

 

6776776 (4)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (10)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (3)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (9)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (8)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (7)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (6)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (5)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (11)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (13)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (15)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (16)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (21)

پلاکارد های مردمی ۹ دی

6776776 (20)

 

6776776 (19)

 

6776776 (18)

 

6776776 (17)

 

6776776 (23)

 

6776776 (24)

 

6776776 (26)

 

6776776 (28)

 

6776776 (12)

 

6776776 (25)

 

6776776 (27)

 

6776776 (22)

 

 

 

منبع: دانا6776776 (14)

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات