لرستان خبر گزارش می دهد؛

عکس های کمتر دیده شده از روزهای منتهی به انقلاب منتشر شده است که دیدن انها خالی از لطف نیست.

عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
عکس:عکس‌هایی دیده نشده از انقلاب اسلامی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • من انقلابی ام

    چرا عکس این زن را فتوشاپ کردید روی عکس اصلی؟من خودم یکی از انقلابیون خرم آباد هستم.اول انقلاب ما دخترها وزنان 7 یا 8 نفر بیشترنبودیم .این زن را هم می شناسم.این افراد بعد از پیروزی انقلاب که شهرامن شد انقلابی شدند و از این دست افراد بعد از انقلاب زیادشدند.

نظرات