بر اساس اسناد غیرقابل انكاری كه گروه های مخالف جمهوری اسلامی و سبزها بدان دست یافته اند ، در راهپیمایی 22 بهمن سال 88 تقلب شده و چه بسا اصلا" برگزار نشده است.

به گزارش لرستان خبر، بر اساس اسناد غیرقابل انكاری كه گروه های مخالف جمهوری اسلامی و سبزها بدان دست یافته اند ، در راهپیمایی 22 بهمن سال 88 تقلب شده و چه بسا اصلا" برگزار نشده است.

اسناد و مدارك موثق و غیرقابل انكاری كه گروه های مخالف جمهوری اسلامی و سبزها به دست آورده اند حكایت از تقلب گسترده رژیم در راهپیمایی 22 بهمن امسال دارد و بر اساس این مستندات ، به احتمال زیاد اصلا" این راهپیمایی برگزار نشده است.

به تصاویر دقت كنید:

منبع : رجا نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات