در کنار حضور پرشور و باشکوه مردم، مراجع تقلید، علما، مسئولان و فعالان سیاسی هم حضوری چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن امسال داشتند که در این گزارش بخشی از این حضور به تصویر کشیده شده است.

در کنار حضور پرشور و باشکوه مردم، مراجع تقلید، علما، مسئولان و فعالان سیاسی هم حضوری چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن امسال داشتند که در این گزارش بخشی از این حضور به تصویر کشیده شده است.
 

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406818-1.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406861-1.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406861-2.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406860-1.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406860-2.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406860-3.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406818-2.JPG

سعید جلیلی در جمع راهپیمایان اهوازی http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406818-3.JPG

هاشمی، وزیر بهداشت در جمع راهپیمایان اهوازی
http://jahannews.com/images/docs/000406/n00406818-t.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406838-2.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406830-1.JPG
 

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406830-2.JPG

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406830-3.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406833-2.jpg
 

رئیس، دادستان کل کشور در بیرجندhttp://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406833-1.jpg

آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در قم
http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406833-3.jpg
 


http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406836-1.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406837-1.jpg

http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406837-2.jpg
 
 
 


http://jahannews.com/images/docs/files/000406/nf00406837-3.jpg
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات