تصاویر؛

روزنامه ها و نشریات منتشر شده امروز 1394/01/15امروز اغلب تیتر اصلی خود را به توافق لوزان اختصاص دادند و در این زمینه واکنش های منفاوتی دیده می شود.

به گزارش لرستان خبر، روزنامه ها و نشریات منتشر شده امروز 1394/01/15امروز اغلب تیتر اصلی خود را به توافق لوزان اختصاص دادند و در این زمینه واکنش های منفاوتی دیده می شود.

 

 

 

تیتر روزنامه های موافق و مخالف در مورد توافق هسته ای

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات