رئیس جمهور برای هر روز ماموریت خارج از کشور ۷۴۰ هزار تومان و معاون اول وی نیز ۵۵۵ هزار تومان حق ماموریت دریافت می کنند.

در حال حاضر میزان فوق العاده مأموریت مقامات، مدیران و کارکنان براساس آخرین مصوبه هیئت دولت با نرخ یورو تعیین می شود.

در همین راستا رئیس جمهور برای هر روز ماموریت خارج از کشور روزی ۲۰۰ یورو یعنی حدود ۷۴۰ هزار تومان دریافت می کند.

 

حق ماموریت معاون اول رئیس جمهور نیز روزانه ۱۵۰ یورو یعنی حدود ۵۵۵ هزار تومان، وزرا، معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز ۱۳۰ یورو یعنی روزانه ۴۸۱ هزار تومان و معاون وزرا و مقامات همتراز، سفرا و استانداران ۹۰ یورو یعنی ۳۳۳ هزار تومان است.

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000425/nf00425851-1.png

رؤسای دانشگاهها با هیئت ممیزه مستقل و مدیران عامل شرکت های دولتی درجه یک روزی ۸۰ یورور یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان، مشاوران وزرا و رؤسای دانشگاههایی که هیئت ممیزه مستقل ندارند و مدیران عامل شرکتها روزی ۷۰ یورو یعنی روزی ۲۵۹ هزار تومان، مدیران کل، رؤسای ادارات کل و سایر مدیران روزی ۶۵ یورو یعنی ۲۴۰ هزار تومان و کارشناسان و دیگر کارکنان روزی ۵۰ یورو یعنی روزی ۱۸۵ هزار تومان حق ماموریت دریافت می کنند. منبع: افکارنیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات