پس از دست گلهای نوه های امام (ره) از جمله نعیمه و زهرا اشراقی اینبار برادر زاده داماد امام(ره) (فهیمه اشراقی) با زیر سئوال بردن روزه و فلسفه آن موجبات براه افتادن فضایی منفی در شبکه های اجتماعی شده است.

خاندان اشراقی بواسطه نزدیکی با حضرت امام(ره) زیر زربین هستند اما متاسفانه هرزگاهی این خاندان بدون توجه به این مطلب خطاهایی انجام می دهند نابخشودنی.

بنا بر این گزارش پس از دست گلهای نوه های امام (ره) از جمله نعیمه و زهرا اشراقی اینبار برادر زاده داماد امام(ره) (فهیمه اشراقی) با زیر سئوال بردن روزه و فلسفه آن موجبات براه افتادن فضایی منفی در شبکه های اجتماعی شده است.

به گزارش خبرنگار ما وی که معلوم نیست در کدام عالم سیر می کند، حتی بدیهی ترین مسائل نسبت به ماه مبارک رمضان و احکام آن را هم نمی داند و به عقل کوچکش هم خطور نکرده که ارتباطی بین فلسفه برخی از احکام (مثلا روزه) که ما به آن استناد می نماییم با اصل عمل روزه که فریضه ای واجب و دستور حضرت حق می باشد متفاوت می باشد!

اینکه یک شخص بدون اطلاعی اندک از مسائل دینی چنین گستاخانه نسبت به ضروریات دین موضع می گیرد متاسفانه این روزها یک مد شده است و معلوم نیست چرا هرفرد ناآگاهی چنین می خواهد عقده گشایی نماید.

و در کنار این مطلب که هرکسی نباید در مسئله ای که نمی داند چه فقهی و چه غیر فقهی اظهار نظر نماید مطلب دیگری هم باید مورد توجه قرار بگیرد و آن نکته این است که باید بین منسوبین به بزرگان و شخص بزرگ تفاوت قائل شد اما متاسفانه برخی از عوام جامعه به این نکته توجه ندارند که سبب می شود یک اظهار نظر بچه گانه و جاهلانه بازتاب پیدا نماید.

منبع: عصر ایران

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات