آمار و ارقام مسئولان دولت تدبیر و امید، در موراد متعددی با یکدیگر تناقض یا از سوی دیگران رد شده است، با این وجود مسئولان دولت محمود احمدی نژاد هنوز به این ارقام واکنشی نشان نداده‌اند.

حسن روحانی دیشب با کنایه های چندباره به دولت احمدی نژاد، مدعی شد در فاصله سال های 84 تا 92، به میزان ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات کشور شده است.

، این ادعا را چند ساعت پیش از روحانی، اسحاق جهانگیری مطرح کرده بود. معاون اول روحانی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در ادامه آمار و ارقام اقتصادی خود در خصوص دولت سابق گفت: بین سال‌های 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.


معاون اول رئیس جمهور با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.

روحانی هم چند ساعت پس از آن، در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه با تکرار همین رقم، گفت: اگر مذاکرات موفق باشد معنای آن بازگشت و بازتولید شیوه‌های اجرایی سال‌های گذشته نخواهد بود، دولت هیچگاه دلارها و سرمایه‌های فراوان را در مسیر واردات قرار نخواهد داد تا در طول ۸ سال ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات کشور شود، اما مسایل کلان نظیر معضل اشتغال، محیط زیست و آب حل نشود.

رییس جمهور تصریح کرد: البته من نمی‌خواهم بگویم که با آن وفور مالی و ارزی می‌شد همه مسایل کشور را حل کرد و یا این دولت می‌تواند همه مشکلات را مرتفع کند، اما معتقدم می‌شد گام های بلندی در ۸ سال گذشته برداشت.

رقم واردات دولت احمدی نژاد، به گفته مسئولان دولت روحانی از جدول تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ایران استخراج شده و پیش از روحانی و جهانگیری، برخی مسئولان از جمله اکبر ترکان هم آن را مطرح کرده اند.

آمار و ارقام مسئولان دولت تدبیر و امید، در موراد متعددی با یکدیگر تناقض یا از سوی دیگران رد شده است، با این وجود مسئولان دولت محمود احمدی نژاد هنوز به این ارقام واکنشی نشان نداده‌اند. منبع: صراط

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات