سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات از محکوم شدن روزنامه شرق خبر داد و این روزنامه را مستحق تخفیف ندانستند.

با بیان اینکه امروز دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات سه رسانه انصاف نیوز، صراط نیوز و روزنامه شرق تشکیل شد، گفت: اتهام سایت انصاف نیوز نقض مصوبات شورای امنیت ملی بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و همچنین هیأت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: متهم بعدی سایت صراط نیوز بود که اتهام آن نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی بود که در ابتدای جلسه شاکی پرونده (وزارت آموزش و پرورش) کتباً شکایت خود را پس گرفت و دادگاه در این زمینه محاکمه‌ای انجام نداد.

وی افزود: متهم بعدی روزنامه شرق به اتهام افترا و نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مورد محاکمه قرار گرفت که در هر دو مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. ضمناً هیأت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

 

منبع: فارس

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات