سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان مطرح است، گفت: ولی واشنگتن ابتدا به دیپلماسی متوسل می شود.

جاش ارنست در نشستی خبری افزود: مخالفت کنگره با توافق هسته ای با ایران تاثیری مخرب و وحشتناک بر جایگاه جهانی آمریکا خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این توافق نه تنها بین آمریکا و ایران است بلکه توافقی بین آمریکا، روسیه، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایران است.

سخنگوی کاخ سفید در عین حال اعتراف کرد که رژیم تحریمها فروریخته است و این به آن معناست که اهرم بین المللی که ما پیشتر از آن برای رسیدن به این توافق استفاده می کردیم از بین رفته است.

 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات