قرار بود امام را بِشکنند و انقلاب را تحقیر کنند! پیش از این نامش «الرخاء» بود و عبور و مرورش از خلیج فارس غیرممکن، وقتی بخشی از سرزمین خود را در جنگ در اختیار صدام قرار بدهی، توقع بیش از این هم نباید داشته باشی!

نفت‌کش کویتی عَنانش را به کدخدا می سپارد، پرچم آمریکا نصب شده و «الرخاء» تبدیل به «بریجتون» می‌شود. حالا قرار است همان نفت‌کش، سوار بر هیمنه و غرور کدخدا و تحت حفاظت چهار ناور جنگی آمریکایی از جلوی چشمان سرداران و سیاسیون ایرانی بگذرد تا معلوم شود که کسی جرأت تعرض به کدخدا را ندارد و نباید داشته باشد.
 
 
وقتی می‌خواهی تَکَّبرت را به رخ بکشی و خمینی را تحقیر کنی، cnn را مأمور پخش زنده عبور نفت‌کش و دهها خبرنگار را سوار بر عرشه آن می‌گماری تا همه دنیا ببیند و بداند که کدخدای جهان آمریکاست.
 
 
خمینی از همان ابتدا با آرامش گفت: «اگر من بودم، می زدم»، اما برخی زیر لب می‌گفتند هنوز انقلاب بر سر عقل نیامده! مگر می‌شود با آمریکا دَر افتاد؟ و برای سومین بار خمینی با همان آرامش، گفت: «اگر من بودم؛ می زدم»
 
هنوز باور نکرده بودند «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» مگر می شود جلو کدخدای جهان ایستاد؟ او که صدام نیست. نفت‌کش آمریکاییِ کویت الاصل با غرور و در مقابل چشم جهانیان در حال عبور از خلیج فارس، و سرداران و سیاسیون، مانده و مُردد که چه باید کرد!
 
 
نادر مهدوی و همرزمانش با اندک امکانات و ابزاری بریجتون آمریکایی را زمین‌گیر می کند، پخش زنده متوقف و آخرین خبرنگاران سوار بر هلی‌کوپتر از معرکه می‌گریزند! تا پیش از این شرح غرور و قدرت آمریکا را مخابره می‌کردند اکنون در حال گریز باید شرح شکافتن پهلوی «بریجتون» با یک مین دریایی را تقریر کنند! و اینگونه ابهت پوشالی آمریکا به دست جوان بوشهری فروپاشید.
 
 
 وقتی بفهمی و باور داشته باشی که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، وقتی بفهی و باور داشته باشی «ان تنصرالله ینصرکم» را، با قایق لَگنی و چند عدد مین دریایی، ابهت آمریکا را  نابود می‌کنی، منتها شرطش این است که بفهمی و باور داشته باشی!
 
 
همین عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پیکر مطهرِ سوراخ سوراخ شده مهدوی را از آمریکایی‌های خبیث تحویل گرفت، او خوب می‌داند و می‌فهمد کینه و خباثت و دشمنی آمریکایی ها را، این را از خونی که از سوراخ‌های سینه مهدوی سرازیر بود، باید که بفهمد.
 
 
 مهمتر از فهمیدنِ راز پیکر مهدوی، فهم رازِ حماسه مهدوی است، باید که فهمید و اعتقاد داشت که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، اگر «ان تنصرالله ینصرکم» را داشته باشی.
 
 
وقتی برای درمان بیش از ۸۰۰ هزار بیمار ، سوخت ۲۰ درصد نداری، آمریکا باز »بریجتون» را به راه می‌اندازد، باز هم نیاز است کسی بفهمد «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند» بکند و باور داشته باشد، «ان تنصرالله ینصرکم» را! شهریاری فهمید و تولید کرد، او هم شهید شد!
 
 
اگر نفهمی و ندانی و باور نداشته باشی، عزت و غیرتت را هم می‌دهی تا به تو آسیب نزنند، حاضر می‌شوی جلو چشم جهانیان بریجتون با غرور از مقابلت عبور کند و چشمانت را ببندی و جرأت نکنی «اگر من بودم، می‌زدم» را بشنوی و بدانی و بفهمی، چه برسد به اینکه بخواهی عمل کنی! حاضر می‌شوی رآکتور آب سنگین‌ات را با بُتن پُر کنی، دهها متر زیر زمین در فردو آزمایش فیزیک انجام دهی، موشک ‌هایت را غلاف کنی و ... تا کدخدا کمتر تحریم کند.
 
اما همه حرف این است که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» اگر بدانی و بفهمی که «ان تنصرالله ینصرکم»
 
 
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • ناشناس

    بازنشر در سایت شهید مهدوی
    http://shahidmahdavi.ir/?p=373

نظرات