در سفر رئیس جمهور روحانی به همدان بنرهایی با رنگ بنفش نصب شد که خبری از جوشش مردمی و غیره در این کار نبود

در سفر رئیس جمهور روحانی به همدان بنرهایی با رنگ بنفش نصب شد که خبری از جوشش مردمی و غیره در این کار نبود

 

 

 

 

منبع: رجا نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات