وحید یامین پور؛

به نظر می رسد مصافحه ظریف و اوباما آنروی سکه ی فاجعه ی دلخراش مناست.

کلان پروژه ی امریکا برای ایران و جهان اسلام «جایگزین کردن اعراب به جای خود به عنوان دشمن صف اول ایران» و «جایگزین کردن ایران به جای خود به عنوان دشمن صف اول اعراب» است. این پروژه اقتضا دارد که همزمان با بیشتر شدن نفرت ایرانیان از عربستان و سایر اعراب، تمایل به امریکا بیشتر و بتدریج معنای دشمنی با امریکا زایل شود و بجای آن عرب ستیزی ترویج شود و کشتار دلخراش منا بستر بسیار خوبی برای این ماموریت است.
 
 
 
 
کسی در پستی و دشمنی آل سعود که یهودیان امت هستند تردیدی ندارد، اما درک بازی امریکا هم مهم است. با تشدید منازعه ی ایران و عربستان به آرامی تز دشمنی ایران با کل مسلمین و اعراب هم منطق پیدا می کند و بدنه ی اجتماعی مسلمین از ایرانی که حالا دوست امریکا و دشمن مسلمین است، فاصله می گیرد. ادعای افسانه ای داعش مبنی بر دوستی و اتحاد پشت پرده ی ایران با اسرائیل و امریکا علیه مسلمین هم جان می گیرد.
 
 
 
 
بنابراین خوش و بش های مداوم دیپلمات های ایرانی با امریکایی ها که مستمر و مکرر از شبکه های عربی – امریکایی پخش می شود کاملا هدفمند است. همچنین صحنه سازی برای مصافحه ظریف و اوباما که رسانه های رسمی امریکایی آنرا به طور وسیع پوشش داده اند. طی ماه های اخیر که رسانه ها بازنمایی وسیعی از توافق و دوستی ایران و امریکا داشته اند، به شدت از مرجعیت ایران در استکبار ستیزی و خیرخواهی برای مسلمین کاسته شده و سوءظن ها تشدید شده است.
 
 
 
امیدوارم دستگاه سیاست خارجی ما با ساده لوحی از کنار این اتفاق نگذرد...
 
پی نوشت:
 
 
 
شما مردم با ایمان چرا به تجاوزکاران دست دوستى مى‏دهید، در حالى که اگر آنان بر شما قدرت یابند و مسلط شوند، دشمن بى‏رحم شما خواهند بود و طبیعى‏ترین حقوق شما را پایمال خواهند ساخت؟! و دست و زبان خود را براى هر گونه بدى و ناروابافى و دشنام به سوى شما مى‏گشایند. (تفسیر مجمع البیان از آیات ابتدایی سوره ی ممتحنه)
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات