حجه الاسلام سید محمود نبویان؛

علی اکبر صالحی در جلسه تصویب برجام ٣ بار قسم جلاله خوردن، گفت (به این مضمون): هیچ توقفى در برنامه هسته اى ایران در برجام وجود ندارد!

یکشنبه ١٩ مهر ١٣٩٤ روز بدى براى مجلس شوراى اسلامى بود. زیرا کلیات طرحى به تصویب رسید که تایید توافقى (برجام) است که منافع ملى و امنیت کشور را به خطر خواهد انداخت و بدتر اینکه اکثر تحریم ها نیز لغو نخواهد شد. اما از طرف دولت، آقای دکتر صالحى با حالت بسیار عصبانى صحبت کرد. و با این حالت اطلاعاتى خلاف واقع را بیان نمود. ایشان بعد از ٣ بار قسم جلاله خوردن، گفت (به این مضمون): هیچ توقفى در برنامه هسته اى ایران در برجام وجود ندارد!
 
 
 
من از این سخن آقاى صالحى بسیار شگفت زده شدم؛ زیرا در برجام موارد متعددى در برنامه هسته اى ایران متوقف شده است. جلو رفتم و در آن شلوغى به آقاى صالحى گفتم؛ چرا اطلاعات "نا صحیح و خلاف واقع" را بیان مى کنید؟
 
 
 
برای روشن شدن امر ٣ مورد را به عنوان نمونه بیان مى کنم...
 
 
 
١.در برجام باز فرآوری ممنوع شده است. (متن انگلیسى: ضمیمه اول صفحه ٧ بند ١٨ و متن فارسى: صفحه ٢٤ بند ١٨)
 
 
 
٢. حتى دانش و تحقیق و توسعه در زمینه باز فرآورى هم ممنوع مى باشد. (متن انگلیسى: مقدمه ٨ بند ١٢ ضمیمه اول صفحه ٧ بند ١٨ و متن فارسى: صفحه ٨ بند ١٢ و صفحه ٢٤ بند ١٨)
 
 
 
٣. داشتن بیش از ١ راکتور آب سنگین ممنوع است. (متن انگلیسى: ضمیمه اول صفحه ٦ بند ١٦ و متن فارسى صفحه ٢٣ بند ١٦)
 
 
 
به نظر شما موارد بیان شده -توقف- در برنامه هسته اى ایران نیست؟ آیا آقاى صالحى از وجود این موارد در متن برجام بى خبر است؟ این سخن آقاى صالحى من را به یاد سخن دیگرش مى اندازد که در مورد راکتور آب سنگین اراک به این مضمون گفته بود: این یکى از مواهب الهى است که آمریکا از ما تعهد گرفته است که راکتور اراک را نابود کنیم، چون اگر راکتور اراک تکمیل و راه اندازى مى شد، انفجار خطرناک هسته اى رخ مى داد.
 
 
 
ما در بازدیدى که از اراک داشتیم از "سازنده و متخصص" آن راکتور پرسیدم آیا ادعاى آقاى صالحى درست است؟؟!! آن فرد متخصص بسیار تعجب کرده و کاملا سخن ایشان را تکذیب کرده است.
 
 
 
به نظر شما چرا آقاى صالحى چنین سخنان "خلاف واقعى" را به مردم مى گوید؟
 
منبع: رجا نیوز
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات