کشف بزرگ دستگاه فرهنگی؛

مدیر مسئول روزنامه وطن امروز عنوان کرد: مثل اینکه وزیر ارشاد در حوزه مطبوعات مسئول ارجاع وطن امروز به دادگاه است و کار دیگری ندارد.

 مهرداد بذرپاش مدیر مسئول روزنامه وطن امروز در واکنش به تذکر مجدد وزارت ارشاد به این روزنامه توضیحاتی را در صفحه شخصی اینستاگرامش ارائه داد.

 

 

بذرپاش با اشاره به این که وطن امروز توسط وزارت ارشاد به دادگاه فرستاده شد، عنوان کرد: مثل اینکه وزیر ارشاد در حوزه مطبوعات مسئول ارجاع وطن امروز به دادگاه است وکار دیگری ندارد، مثل اینکه نفوذ را ایشان فقط در وطن امروز یافته و مشغول جلوگیری از نفوذ در وطن امروز است.

 

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: راستی چرا به روزنامه های طرفدار دولت حتی یک تذکر هم نمی دهند؛ واقعا چرا؟

منبع: فارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات