سرنوشت «شیخ زکزکی» ساعت ها است که مبهم است و هیچ خبر موثقی از حیات یا شهادت او توسط ارتش «نیجریه» منتشر نمی شود.

 آن چه پیش رو دارید، تصویری است دردناک و جگرسوز از رهبر شیعیان نیجریه، شیخ زکزکی که روز گذشته به اسارت ارتشِ صهیونیستی نیجریه درآمد و همسر و چهارمین فرزندش، به اضافه ی صدها نفر از شیعیان این کشور، به شهادت رسیدند. سرنوشت «شیخ زکزکی» ساعت ها است که مبهم است و هیچ خبر موثقی از حیات یا شهادت او توسط ارتش «نیجریه» منتشر نمی شود. ارتش «نیجریه» که شدیدا تحت نفوذ «رژیم صهیونیستی» است، سال گذشته، در جریان راه پیمایی روز قدس در نیجریه، بی رحمانه، راه پیمایان شیعه را به گلوله بست و 30 نفر، از جمله سه پسرِ «شیخ زکزکی» را به شهادت رساند.

 

برای رهایی شیعیان نیجریه از چنگال ارتش صهیونیستی این کشور دعا کنیم.

 

آخرین عکس از «رهبر شیعیان نیجریه»

منبع:مشرق

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات