مسئولان اعداد متفاوتی را در خصوص میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ و بانک مرکزی عنوان می‌کنند، اما دولت چه میزان به شبکه بانکی کل کشور مقروض است و این بدهی در دو سال گذشته کمتر شده یا بیشتر؟

به گزارش لرستان خبر، مسئولان اعداد متفاوتی را در خصوص میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ و بانک مرکزی عنوان می‌کنند، اما دولت چه میزان به شبکه بانکی کل کشور مقروض است و این بدهی در دو سال گذشته کمتر شده یا بیشتر؟

 

بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال ۹۴ معادل ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به کل بانک‌ها ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

 

بر اساس اطلاعات نماگر اقتصادی شماره ۸۰ که از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده است، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. بر اساس این گزارش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال ۹۰ معادل ۹.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده که در خرداد سال ۹۴ این میزان بدهی ۲.۶ برابر افزایش داشته و به ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

 

بدهی دولت به بانک‌ها هم روند صعودی داشته و از ۳۹.۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ به ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده که بیانگر ۲.۶ برابر شده رقم بدهی‌ها طی چهار سال است. البته این روند صعودی در همه چهار سال مورد بررسی ادامه داشته است. به نحوی که میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال ۹۰ ۳۹.۴ هزار میلیارد تومان بوده که با ۴۳ درصد افزایش به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسیده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور در سال ۹۲ هم ۲۸ درصد افزایش یافته و به ۷۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۳ هم رشد ۳۸ درصدی بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی، رقم بدهی‌های دولتی را به ۱۰۰.۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.

 

بر اساس این گزارش بدهی‌ دولت به بانک‌ها در خرداد سال جاری هم ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر این اساس بدهی دولت یازدهم به بانک‌ها و بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته است، بلکه میزان این بدهی روند صعودی هم داشته است.

 
منبع: مهر
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات